coaching 
from 
presence
why
how
what
who
Het coaching traject

Ik bied Coaching from Presence zowel particulier als zakelijk aan als traject.

Het coachingstraject kan bestaan uit een vast aantal sessies of uit een bepaalde tijdsduur met vaste sessiefrequentie, bijvoorbeeld 6 maanden met 1 sessie per 2 weken.

De frequentie waarmee we elkaar ontmoeten is doorgaans 1 maal per week, maar kan ook lager zijn als je dat wenst.

Coaching from Presence

I offer Coaching from Presence both privately and professionally as a program.

The coaching program can consist of a fixed number of sessions or a certain period of time with fixed session frequency, for example, 6 months with 1 session every 2 weeks.

The frequency at which we meet is usually once a week, but can also be lower if you wish.


De coaching sessie

Een coachingsessie duurt 60 tot 90 minuten. De eerste paar sessies kunnen soms iets langer duren.

Samen kiezen we in elke sessie een thema, gebaseerd op waar we staan in het traject, in combinatie met wat er op dat moment prive of zakelijk speelt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om bij elkaar te komen voor een sessie. Het kan in een coachingsruimte in Amsterdam, bij jou thuis, via Zoom of tijdens een wandeling in een rustige omgeving. Jij kiest wat voor jou het prettigst voelt.
The coaching session

A coaching session lasts 60 to 90 minutes. The first few sessions may sometimes take a bit longer.

Together, we choose a theme for each session, based on where we are in the process, in combination with what is happening privately or professionally at that moment.

There are different options for meeting for a session. It can be in a coaching room in Amsterdam, at your home, via Zoom or during a walk in a quiet environment. You choose what feels best for you.


Kennismaking

Als je wordt aangetrokken door Presence of als het je intrigeert, nodig ik je van harte uit om contact met me op te nemen en een gratis kennismakingssessie in te plannen.

Ik ontmoet je graag om een Coaching from Presence traject met jou te bespreken.
Via zoom of face-to-face.
Introduction

If you are drawn to my coaching approach or if Presence intrigues you, I cordially invite you to contact me and schedule a free trial session.

I would love to meet with you to discuss a Coaching from Presence program for you.
Via zoom or face-to-face.


Tariefstelling

De tarieven voor een oachingsessie zijn 90 euro voor particulieren en 140 euro voor bedrijven. Deze tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Aan de kennismaking of proefsessie zelf, zijn geen kosten verbonden.
Pricing

The rates for a coaching session are 90 euros for individuals and 140 euros for businesses. These rates are exclusive of 21% VAT.

The introduction or trial session itself has no cost associated.