hi
how
what
about
Unfoldment vs. change

De natuurlijke beweging die voortvloeit uit een Coaching from Presence traject noem ik Unfoldment (tot bloei komen). Unfoldment is een natuurlijk ontwikkelingsproces. Een proces dat zich van binnenuit op heel natuurlijke wijze ontvouwt.

Het is iets anders dan veranderen. Veranderen legt de focus ergens anders willen zijn. Iets slechts inruilen voor iets beters. Dat klinkt leuk voor de mind, maar dit uitgangspunt blokkeert het zenuwstelsel. Het zegt namelijk dat je nu niet goed genoeg bent zoals je bent. Daarin zit een fundamenteel gebrek aan begrip en waardering voor het verleden en het heden. En dat blokkeert natuurlijke groei.

Gewaarzijn verdiepen

Gezonde en duurzame groei is gebaseerd op de verfijning en verdieping van gewaarzijn. Zonder verdieping van je gewaarzijn is een verandering slechts tijdelijk of geheel nutteloos.

Coaching from Presence richt zich daarom op het verdiepen van je gewaarzijn/bewustzijn als basis voor jouw natuurlijke unfoldment.

Nieuwe bewustzijnsvaardigheden

Om je interne en externe gewaarzijn te verdiepen richten we ons op het ontwikkelen van de volgende kernvaardigheden:
1. De 3 staten van je zenuwstelsel in real time herkennen
2. Je 4 staten van bewustzijn in real time herkennen
3. Je zenuwstelsel reguleren
4. Je staat van bewustzijn shiften
5. Afdalen in Deep Presence
6. Afgescheiden parts (sub-personalities) herkennen
7. Parts ontmoeten, omarmen en tot rust laten komen in Presence
8. Presence belichamen en bewegen vanuit Presence

Deze vaardigheden zetten een natuurlijk groeiproces in gang dat leidt naar een toekomst met de grootste potentie voor jou en de mensen waarmee je mee leeft en werkt.

Samen trainen we je nieuwe vaardigheden en evalueren het natuurlijke transformatieproces dat daaruit voortvloeit.
Transformation vs. change
Coaching from Presence would never aim to change you. That is because the idea of needing to change hides a fundamental lack of love and respect for present reality and past experiences.

The word transformation better expresses the natural movement that results from a Coaching from Presence process.

Transformation is far more profound than just learning new behavior or creating a new habit. Sustainable transformation is based on the refinement and expansion of awareness. Awareness of yourself and your environment. Without it, any change is either temporary or useless.

That is why my coaching focuses on increasing and refining awareness as the basis for natural and sustainable transformation.

To enable you to refine and increase your internal and external awareness, we focus on developing the following core skills:
1. Recognizing your inner (neurosomatic) state
2. Regulating your neurosomatic state
3. Inviting presence
4. Carrying uncomfortable feelings in your nervous system without contracting
5. Moving from Presence

These skills initiate a transformation process that leads to a future with the greatest potential for you and the people you live and work with.

Together we train your new skills and evaluate the natural transformation process that unfolds.