coaching 
from 
presence
why
how
what
who
App, bel of mail me

Als je vragen of een voorstel hebt of gewoon even wil kennismaken, nodig ik je uit om mij te appen, bellen of mailen:

nul zes 24 363 199
erik at uru.nu
text, call or mail me

If you have any questions or proposals or just want to get to know me, I invite you to text me, call me or email me:

plus 31 zero six 24 363 199
erik at uru.nu


Bio

Ik heet Erik en ben 54 jaar jong/oud. Ik woon in Amsterdam, hou o.a. van mijn vrouw Tetje en van mijn kinderen Boaz en Lis. Mijn leven is goed. Elke ochtend drink ik een heerlijke kop koffie in de Koffiesalon op de Utrechtsestraat. Ik sport een paar keer per week, soms in de sportschool en soms op de tennisbaan. Ik hou van dingen die bijna onzichtbaar zijn. Mijn werk en onderzoek is daarom meestal gericht op gebieden die bijna onzichtbaar zijn.

Zo'n 25 jaar geleden, had ik het geluk om meegenomen te worden naar een Satsang. Daar werd ik gewaar van mijzelf als universeel gewaarzijn.

Het gewaarzijn van mijn ware natuur is zich al 25 jaar lang aan het verdiepen, vereenvoudigen en belichamen.
Bio

My name is Erik and I am 54 years old. I live in Amsterdam, I love my wife Tetje and my children Boaz and Lis. My life is good. Every morning I drink a delicious cup of coffee in the Koffiesalon on the Utrechtsestraat. I exercise a few times a week, sometimes at the gym and sometimes on the tennis court. I love things that are almost invisible. My work and research is therefore usually focused on areas that are almost invisible.

About 25 years ago, I was lucky to be taken to a Satsang. There, I became aware of myself as universal awareness.

The awareness of my true nature has been deepening, simplifying and embodying for 25 years.


URU - You Are You

In 2005 heb ik URU opgericht om mensen uit te nodigen om ook gewaar te worden van henzelf als universeel gewaarzijn of Presence.

Geinspireerd door de oude Oosterse non-duale tradities, ontwikkelde ik een methode, de iets meer aansluit bij onze Westerse programmering. Ik noemde die methode destijds nu-meditatie. Inmiddels noem ik het Deep Presence Meditatie.

Via workshops, groepsmeditaties, coaching sessies en conversaties heb ik de afgelopen 15 jaar honderden mensen geassisteerd dit innerlijk gewaarzijn in zichzelf te ontdekken.

De afgelopen 5 jaar heb ik mij verdiept in het zenuwstelsel en de rol die Presence speelt in het helen van micro-trauma in het zenustelsel.

De ervaringen die ik heb opgedaan en nog steeds opdoe, deel ik sinds 2021 via URU met mensen en bedrijven o.a. in Coaching from Presence trajecten.
URU - You Are You

In 2005, I founded URU to invite people to also become aware of themselves as universal awareness or Presence.

Inspired by the ancient Eastern non-dual traditions, I developed a method that fits more with our Western programming. I called it now-meditation at the time. Now I call it Deep Presence Meditation.

Through workshops, group meditations, coaching sessions and conversations, I have assisted hundreds of people in discovering this inner awareness within themselves over the past 15 years.

In the past 5 years, I have delved into the nervous system and the role that Presence plays in healing micro-trauma in the nervous system.

The experiences that I have gained and continue to gain, I share since 2021 through URU with people and companies in Coaching from Presence programs.