hi
how
what
about
App, bel of mail me

Als je vragen of een voorstel hebt of gewoon even wil kennismaken, nodig ik je uit om mij te appen, bellen of mailen:

nul zes 24 363 199
erik at uru.nu
text, call or mail me

Whenever you have questions about Coaching from Presence, or when you want to set up a meeting, I invite you to text, call or mail me:

plus 31 zero six 24 363 199
erik at uru.nu


Bio

In 1986 I was admitted to Nijenrode Business University to study business management. After university, I worked in various industries. First as an employee, then as a freelancer and later as an independent entrepreneur.
I like nuance and depth, I am T-shaped, I like to create something new as part of a team, I am able to feel accurately and quickly spot the essence within complex situations or systems.

About 25 years ago, I was lucky enough to discover a movement called Advaita. Literally translated, a-dvai-ta means: non-two-ness, or non-duality. It's a method self-inquiry that leads to the discovery of the Absolute, the Self, Fundamental Awareness, the Ground of Being, or whatever you want to call it.

This method of inquiry is traditionally transmitted in groups, through so-called satsangs. Satsang translates to Meeting in Truth.
Bio

In 1986 ben ik naar Nijenrode gegaan om bedrijfskunde te studeren. Na mijn studie ben in verscheidende bedrijfstakken werkzaam geweest. Eerst als werknemer, daarna als freelancer en later als zelfstandig ondernemer.
Ik hou van nuance en diepgang, ben T-shaped, hou van samen iets nieuws creeeren, ben creatief, kan nauwkeurig voelen en doorzie snel de essentie in complexiteit.

Zo'n 25 jaar geleden, had ik het geluk om een stroming die Advaita wordt genoemd te ontdekken. Letterlijk vertaald betekent a-dvai-ta: niet-twee-heid, ofwel non-dualiteit. Het is een manier van zelfonderzoek dat leidt tot de ontdekking van je ware natuur in het diepst van je wezen.

De bewustwording van wat je op het diepste niveau bent, wordt traditioneel in groepsverband overgedragen, via zogeheten satsangs.


URU (You Are You)

In 2005 heb ik URU (you are you) opgericht om mensen uit te nodigen om zelf hun fundamenteel gewaarzijn direct te ervaren en daarmee hun zelf-onderzoek te verrijken.

Geinspireerd door de oude Oosterse non-duale tradities, ontwikkelde ik een methode, de iets meer aansluit bij onze Westerse programmering. Ik noemde die methode nu-meditatie.

Via workshops, satsangs, trainingen en conversaties heb ik de afgelopen 15 jaar als nu-meditatieleraar, vriend of coach, honderden mensen geassisteerd dit innerlijk gewaarzijn in zichzelf te ontdekken.

De afgelopen 5 jaar heb ik mij specifiek verdiept in in de belichaming van non-duaal gewaarzijn. Als non-duaal gewaarzijn belichaamd wordt, ontstaat er Presence.

De ervaringen die ik heb opgedaan en nog steeds opdoe, deel ik sinds een jaar via URU met mensen en bedrijven in Coaching from Presence trajecten.
URU (You Are You)

In 2005 I founded URU (you are you) to invite people to directly experience their fundamental awareness and thereby enrich their self-examination.

Inspired by the old Eastern non-dual traditions, I developed a method, which is slightly more in line with our Western programming. I called that method now-meditation.

Through workshops, satsangs, conversations and togetherness I have for the past 15 years as a nu-meditation teacher, friend or coach, assisted hundreds of people to discover this inner awareness within themselves.

For the past 5 years I have delved into the embodiment of fundamental awareness. Wherever non-dual awareness is embodied, Presence arises.

Currently I share my experiences with people and companies in the form of Coaching from Presence sessions.


Testimonial Coaching

Sissi
In augustus ben ik met Erik als coach gestart en het traject is heel fijn. Hij leert me bewust te zijn van mijn emoties. Ik ben ze niet, ik ben met ze. We spreken over ervaringen, maar zijn ook stil en voelend aanwezig.

Door op en speciale manier aandachtig te zijn kan ik beter naar mezelf en de wereld kijken. In de stilte worden gevoelens duidelijk, komen inzichten, soms inspiratie en altijd rust. De kracht van de begeleiding van Erik, is dat dit een 'totale' ervaring is.

Wanneer er nu dingen gebeuren die me verdrietig, kwaad, overprikkeld of onzeker maken, dan ga ik er nu al anders mee om. Ik verzet me er niet meer tegen, maar bekijk het rustig. Meestal is dat heftige gevoel dan ook weer snel vertrokken en hoef ik niet bang te zijn dat ik ga handelen uit kwaadheid of onzekerheid. In mijn werk voel ik nu wanneer het tijd is om te vertragen, rust in te bouwen. Hierdoor kom ik steeds makkelijker in een fijne flow.
Testimonial Coaching

Sissi
"Erik started coaching me in August and the process is very pleasant. He teaches me to be aware of my emotions. They are not me, they are moving within me. We talk about experiences, but we also sit in silence, sensing presence.

By paying attention in a special way, I am more clearly aware of myself and the world. Sitting in silence, feelings become clear, insights come, sometimes inspiration and always peace. The strength of Erik's guidance is that this is a 'total' experience.

Nowadays, when things happen that make me sad, angry, overstimulated or insecure, I deal with it differently. I don't resist anymore, but calmly look at it. Usually an overwhelming feeling is quickly gone and I don't have to worry that I will act out of anger or insecurity. While working, I now feel when it is time to slow down, create new habits to rest en recover. This makes it easier for me to get into a nice flow."


Testimonials satsang en workshops (destijds nu-meditatie genoemd)

Reinder
Bedankt Erik voor de non-workshop afgelopen zaterdag ;-) Het aanwezig zijn, hoe kort ook, op deze middag was erg bijzonder. Een rust die ik koester smaakt naar meer. Ik merk dat er een luikje is opengegaan en ik ga de komende tijd verder experimenteren. Tot een volgende keer!

Jacqueline
De workshop op zaterdagmiddag op een prachtige locatie was fijn. Ik hoefde niets te doen. De hele dag waren er alleen maar uitnodigingen. Ik ontspande. Tijdens de pauze liep ik door een nieuw Amsterdam: mooiere beelden, scherpere geluiden, anders. Wow, waren mijn ogen geopend? De tijd erna dacht ik soms van wel, om daarna te ontdekken dat ze potdicht zaten. O,o wat ingewikkeld, mooi, moeilijk. Maar hoe fijn die extra dimensie die ik iedere dag, meerdere malen voel. En dan is het: oh ja, dit is goed. Ik ben een zeer blij mens dat ik dit mag ervaren. Dank voor de pointers!

Marianne
De training bracht me in een gemoedstoestand die niet geheel onbekend was, me aan mijn jeugd deed herinneren. Tijdens het ouder worden ben ik te veel in mijn hoofd gaan zitten: bezig zijn met de buitenwereld. En juist omdat ik dat van mezelf erken, vind ik het bijzonder dat ik de wereld om me heen in de training heb kunnen loslaten. Bijzonder, dat ik me in een groep heb durven overgeven, en ook heel lekker om deze modus te herontdekken. Mocht je twijfelen: doe het gewoon, wat heb je te verliezen?

Wim
De ervaring van Presence zou ik voor geen goud willen missen. Dit is echt en het is nu. Het nodigt je uit en daagt je uit. Zo vol eenvoud en zo bijzonder. Erik, hartelijk bedankt voor wat je met ons deelt en tot spoedig ziens!

Martijn
Na afloop van de workshop voelde ik me een stuk lichter. 'Ik ben helemaal niet wie ik denk dat ik ben', dacht ik. Ik besefte dat alle ideeen die ik over mezelf had gevormd, alle oordelen die ik over mezelf had uitgesproken, niet waar hoefden te zijn. Dat ik niet langer hoefde te geloven in wat ik dacht over mezelf, of wat anderen over mij dachten. Nu ik voor het eerst werkelijk in mezelf keek, trof ik geen persoon aan die te beschrijven viel, maar een openheid waarbinnen alle mogelijke gedachten en vormen konden verschijnen en weer verdwijnen. Wat een opluchting!

Judith
Nogmaals dank voor de inspirerende workshop van gister. Ik werd vanochtend wakker met het gevoel dat er iets veranderd was in mij, dat ik daadwerkelijk iets heb ervaren en gezien. Ik vond het bijzonder dat ik vanochtend de Happinez opensloeg en daarin het interview met o.a. jou las over "wakker worden" wat nu precies aansluit bij de ervaring die ik gisteren heb gehad. Mooi hoe dingen soms samenvallen... Ik kom zeker nog eens langs op woensdag avond.

Laila
Dank je wel voor satsang, ik vond het geweldig. Het gaf me een sterke en diepe ervaring van Zelf. Ik ken wel het gewaarzijn van Zelf, maar het komt en gaat normaal. Nu lijkt het of het zich verankert heeft in mijn lichaam. Ik voel me heel dankbaar, ik ben jou heel dankbaar.

Angela
Geirriteerd raken door afleiding, me zorgen maken om de meest triviale zaken, bepaalde dingen te graag willen. Tijdens de Presence training vielen deze gedachten helemaal weg. Het mooie is dat ik helemaal niets hoefde te "proberen", om deze bevrijding te ervaring.

Wyno
Ik vond het echt een bijzondere ervaring; vooral het moment dat ik "het" ineens echt goed voelde stromen en het voor mijn gevoel door de angst- en/of stress-blokkades in mijn lichaam heenbrak; het ontspannen gevoel is aardig blijven hangen, maar ik was die avond echt wel bek-af. Grappig dat ik vandaag en gisteren wel gelijk probeerde me meer in het NU te verplaatsen. Dus: nog een hoop te ontdekken en te laten gebeuren, en laat de sensaties maar komen!!!. De komende tijd wil ik me wat meer gaan verdiepen in alle info die op jullie site staat en alles een beetje laten bezinken. Het spreekt me aan en heb het idee dat het mogelijk een hoop goeds kan brengen. Wellicht snel tot ziens op een inloopavond of een intensive.

Jaap
Heel helder, zonder ingewikkelde rituelen en dogma's. Het helpt heel concreet. Nu dus!

Gerdie
Ik wilde proberen alle geluiden van de stad te verbannen. Dat rotbrommertje, die gillende sirene, de constante prikkels. Wat ik leerde was dat de clue niet zit in het wegduwen, maar in het toelaten en er vervolgens niets mee doen. Na een paar workshops heb ik een test gedaan: Ben van het begin van de Albert Cuyp naar het einde gelopen en heb tot de helft van de markt geprobeerd me af te sluiten voor alle mensen, het lawaai, de vieze vislucht enz. Doodmoe en zwaar geirriteerd kwam ik ter hoogte van het Badhuys aan. De tweede helft heb ik al m'n zintuigen opengesteld en alles op me af laten komen. Als waarnemer, zonder oordeel. Aangekomen bij het eind van de markt, was ik zo ontspannen en voelde me zo lekker dat ik nog een uurtje tevreden op een steen in de zon ben gaan zitten! Dat was slechts het eerste begin van alles wat de nu-meditatie mij tot nu toe heeft gebracht. Voor mij is het veel meer dan meditatie aan het worden. Ik ben een hele andere manier van leven aan het ontdekken. Heren, chapeau!