terug naar huisover nu-meditatieinfo over URU
vragen en antwoorden
ervaring van anderen
zelfrealisatie ofwel verlichting
aanwijzingen deel 1
aanwijzingen deel 2
ervaringen van deelnemers
artikelen, geluidsfragmenten en video's
boeken, DVD's en accessoires
interessante links
Wat is nu-meditatie?
Nu-meditatie is een verbluffend eenvoudige manier om de natuurlijke rust en verbondenheid in jezelf te ontdekken. En om te ontdekken hoe het denken dit natuurlijke geluksgevoel bijna continu verhult. Tijdens nu-meditatie open-avonden, introductieworkshops hoef je letterlijk helemaal niets te doen. Je hoeft jezelf niet te verbeteren, je hoeft geen problemen op te lossen en niets te leren. Je ontdekt gewoon dat ontspanning en tevredenheid vanzelf komt, als je aandacht even mag rusten in het moment. Dan zijn er geen gedachten en geen problemen meer. Dan blijft er alleen geluk, rust en tevredenheid over. Dan ervaar je weer je natuurlijke staat van Zijn.

Wat is satsang?
Satsang betekent Samenzijn in Waarheid. In satsang ontstaat op natuurlijke wijze direct gewaarzijn van Gewaar Zijn. Dit gebeurt soms in stilte en soms met wijzende woorden. In satsang ervaar je jezelf niet meer als een afgescheiden ik in een complexe wereld, maar meer als natuurlijke, vol-ledige, liefdevolle en onpersoonlijke aanwezigheid. Dit klinkt misschien wat cryptisch en vaag, maar dit komt alleen maar omdat woorden op dit terrein tekort schieten. In de directe ervaring echter, is dit ongekend eenvoudig en helder. In satsang draait het niet om verhalen, filosofieen en theorieen. Alles in satsang is gericht op direct ervaren, op direct gewaarzijn. Je wordt uitgenodigd niets te geloven en de waarheid omtrent jezelf (je wezen, het Zijn) zelf te onderzoeken en te aanschouwen.

Wat heb ik aan nu-meditatie of satsang?
Als je al perfect gelukkig bent en in liefde leeft, heb je er wellicht niets aan. Maar als dat niet helemaal het geval is, kan nu-meditatie heel simpel veel voor je doen. Met nu-meditatie kun je direct ontdekken dat geluk en liefdevolheid voortkomt uit niet gefixeerd zijn op gedachten en gevoelens.
In nu-meditatie en satsang ontdek je elke keer opnieuw dat ALLE gedachten ongestaafde fantasieën zijn, die samen een complexe schijnwereld creëren. En dat als de gedachteactiviteit even gaat liggen, er geen dooie leegte, maar een warme verbondenheid met alles overblijft. Dat is een revolutionaire ontdekking. Jouw eigen bevinding. Die je ervaring van je leven totaal zal veranderen. Je zal er misschien niet direct rijker of succesvoller van worden, maar je zal wel steeds meer vanuit liefde en helderheid bewegen. En je minder bekommeren om het vermijden van onzekerheid en angst. Lees hier wat anderen eraan hebben.

Wat is de rol van de leraar?
Leraar is eigenlijk een verkeerd woord, omdat je feitelijk niet iets zal leren. Je wordt alleen maar bewust van dingen waar je nog niet bewust van was. De “leraar” is eigenlijk alleen maar iemand die je op die dingen wijst. Hij laat je het zelf ervaren. Door je continu uit te nodigen in je eigen ervaring te kijken en te checken. Op die manier wordt het zelf ontdekte wijsheid, niet (tweedehands) kennis van een ander.
Tijdens open-avonden, workshops en satsangs, wordt op verschillende manieren gewezen naar het ervaren van geluk of liefde of je eigen natuur. Als je kijkt, zul je het direct ervaren. Wij, de mensen die wijzen en samen met jou kijken, zijn onophoudend en belangeloos hiervoor beschikbaar.

Moet je er iets voor kunnen of leren?
Nee, je hoeft niets te kunnen en je hoeft niets leren. Vrijwel iedereen proeft zijn eigen natuur meteen de eerste keer.

Wat gebeurt er als je mediteert?
Er gebeurt letterlijk even NIETS in je hele systeem. Er blijft dan zuiver aanwezigheid of gewaarzijn over. Grenzen en verschillen vervagen, veelheid smelt samen tot 1. En dat is precies het moment dat je geluk en verbondenheid op de meest directe manier ervaart. Je kan ook zeggen dat je dan je eigen natuur ervaart. Lees hier de ervaring van anderen.

Hoe zit het met liefde en mediteren?
Veel mensen denken dat meditatie alleen gaat over rust, ontspanning en stoppen met denken. Helaas gaan de meeste meditatietechnieken ook niet verder dan dat. Maar in onze ervaring gaat echte meditatie ook over leven en aanwezig zijn in warme verbondenheid met alles.
Door nu-meditatie te ontdekken, beleef je zèlf waar in al die boeken over geschreven wordt. Liefdevolheid, tederheid en eenheid worden jouw eigen ervaring. Niet alleen tijdens "het meditatieuurtje", maar juist in elk moment van de dag. En daarmee gaat nu-meditatie wat ons betreft verder dan vele andere meditatietradities en ontspanningsmethoden.

Wie heeft het uitgevonden of bedacht?
Nu-meditatie en stasang is niet bedacht of uitgevonden. Het wordt door gewone mensen altijd opnieuw ontdekt uit het niets. Dit is er door de eeuwen heen altijd geweest en zal er altijd zijn. Het heeft dus niets te maken met personen, heiligen of guru's, maar met de natuur van "gewone" mensen zoals jijzelf en wij.

Is het zweverig?
We maken graag van deze gelegenheid gebruik, om bestaande vooroordelen over meditatie op tafel te leggen. Zo schotelt het denken bij het woord 'meditatie' of 'satsang' bij veel mensen gelijk allerlei beelden voor. Zoals mensen in roze gewaden, zwevende monniken, paranormale energieën, strenge gedragsregels of het vereren van goeroe's en tradities. Nu-meditatie en satsang hebben hier niets mee te maken.

Is er een einddoel?
Tot op heden hebben wij geen einde aan de volheid van liefde ontdekt en ook geen begin. Terugkijkend kan je wellicht ontdekken dat je steeds minder vanuit weerstand tegen het gevoel van angst blijkt te handelen en steeds meer vanuit je eigen liefdevolle heldere natuur. In feite is er geen toekomst (en dus ook geen einddoel) als je niet meer vooruitkijkt. En als het Nu spannend en liefdevol genoeg is, is er weinig behoefte om vooruit te kijken. In werkelijkheid begint en eindigt alles in dit moment, in het Nu. Er is geen einddoel omdat je nu al bent wat je bent. Nu, nu en nu.